Kumpulan Kata Bijak Remaja Masjid Inspiratif dan Memotivasi

Kata Bijak Remaja Masjid

Kata bijak remaja masjid berfungsi sebagai penyemangat dan menginspirasi remaja supaya selalu menghidupkan masjid sebagai tempat ibadah umat Islam. Masjid tak hanya digunakan sebagai tempat ibadah, namun aktivitas belajar mengajar Al-Qur’an, dakwah hingga berdiskusi.

Sementara itu, remaja masjid merupakan sekumpulan remaja yang peduli dan aktif dengan melakukan kegiatan sosial dan ibadah di masjid. Sebagai umat Islam, tentunya sudah kewajiban untuk memakmurkannya, utamanya para remaja.

Di era milenial, para remaja masjid sebagai generasi masjid yang akan memakmurkan masjid dengan menyusun berbagai kegiatan positif seperti menyusun kegiatan perayaan hari besar, kajian islam, melakukan pelatihan dakwah, pemberdayaan umat, dan masih banyak lagi. Untuk membangkitkan semangat remaja masjid, berikut kumpulan kata-kata bijak remaja masjid yang akan memotivasi remaja untuk selalu menebar kebaikan:

1. Tingkatkan Iman dan Taqwa

Remaja masjid yang aktif melangkahkan kakinya ke masjid untuk beribadah dan memakmurkan masjid dicatat sebagai golongan orang-orang yang beriman pada Allah dan hari kiamat.

Maka, jangan pernah ragu untuk datang ke masjid. Peradaban Islam pertama kali terpusat di Masjid. Memakmurkan masjid merupakan tolak ukur kuatnya keimanan. Remaja masjid bukan hanya akan mendapat pahala, namun juga pengalaman positif.

2. Raihlah Keberkahan Didalam Masjid yang Tenang

Masjid merupakan rumah Allah yang dapat memberikan ketenangan. Selain itu, melaksanakan ibadah di masjid dapat memperoleh banyak keberkahan. Dengan melangkahkan diri ke masjid derajat seseorang akan diangkat, serta dosa-dosanya akan dihapus.

Daftar Isi

error: Content is protected !!